Untitled Document
Chương trình tham quan

Giá vàng 9999
Loại Mua Bán
(Nguồn: Sacombank)

Tỷ giá ngoại tệ
USD
EUR
GBP
HKD
JPY
AUD
CAD
SGD

chứng khoán

Thời tiết
 

Thống kê
Online: 2
Tổng cộng: 2137681
CHUƠNG TRÌNH THAM QUAN
CÁI BÈ – TÂN PHONG – CÁI BÈ (3 đến 4 giờ)
Cập nhật ngày 03-11-2010
(3 đến 4 giờ) Khởi hành tại bến đò Du lịch Cái Bè
CÁI BÈ – CỒN ĐỒNG PHÚ – CÁI BÈ (4 đến 5 giờ)
Cập nhật ngày 03-11-2010
(4 đến 5 giờ) Khởi hành tại bến đò Du lịch Cái Bè
CÁI BÈ - AN BÌNH - MỸ THUẬN (4 đến 5 giờ)
Cập nhật ngày 03-11-2010
(4 đến 5 giờ) Khởi hành tại bến đị Du lịch Cái Bè
CÁI BÈ - AN BÌNH - VINH SANG - VĨNH LONG (5 đến 6 giờ)
Cập nhật ngày 03-11-2010
Khởi hành tại bến đò Du lịch Cái Bè
Về với miệt vườn – “Tát mương bắt Cá “ ( từ 05 – 06 giờ)
Cập nhật ngày 03-11-2010
( từ 05 – 06 giờ) Khởi hành tại bến đò Du lịch Cái Bè
Cái Bè – Cù lao Tân Phong – Cù Lao Ngũ Hiệp ( từ 06 – 07 giờ)
Cập nhật ngày 03-11-2010
( từ 06 – 07 giờ) Khởi hành tại bến đò Du lịch Cái Bè
Cái Bè – Cù lao Tân Phong – Cù Lao Ngũ Hiệp ( từ 06 – 07 giờ)
Cập nhật ngày 03-11-2010
( từ 06 – 07 giờ) Khởi hành tại bến đò Du lịch Cái Bè
CHÀI LƯỚI CÙNG NGƯ DÂN (4 – 5 giờ)
Cập nhật ngày 03-11-2010
Cái Bè – Nhà Cổ – Cái Bè ( từ 05 – 06 giờ)
Cập nhật ngày 03-11-2010
( từ 05 – 06 giờ) CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT: “ ĂN TẾT MIỆT VƯỜN”. ( Áp dụng từ ngày 23 đến 30 tháng chạp ÂL hàng năm)
Untitled Document
 English
|